Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu vo vysokoškolskej príprave. Príručka pre učiteľov a učiteľky. 

Publikácia je určená pre učiteľov a učiteľky na vysokých školách, primárne pre tých, ktorí sa venujú príprave študentov a študentiek v rámci pomáhajúcich profesií. Keďže mentoringové ručnosti sú potrebné aj v rámci komerčnej sféry, napríklad pre ľudí v pozícii manažérov v rôznych sektoroch, môže byť zaujímavá aj pre kohokoľvek, kto sa venuje rozvoju týchto zručností vo vysokoškolskom vzdelávaní. Publikácia poskytuje základné informácie o programe Medzinárodná cena vojvoduz Edinburghu, pozíciách a cykle v programe a ich špecifikách v univerzitnom prostredí.V druhej časti nájdete podrobné informácie o modeli vzdelávania študentov a študentiek s využitím programu DofE. V tejto časti poskytujeme podrobnú metodiku prípravy a následného vedenia študentov a študentiek ako vedúcich programu DofE. Objasňujeme tiež význam tútoringu a supervízie v procese práce so študentmi a študentkami. V poslednej časti ponúkame inšpirácie pre prácu s absolventmi a absolventkami programu.

Radi uvítame Vaše postrehy a v prípade, že sa rozhodnete program na univerzitnej pôdezaviesť, ochotne Vám poskytneme aj osobné konzultácie.

 

Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu– základy mentoringového vedenia mladých ľudí v praxi. Vysokoškolská učebnica. 

Publikácia poskytuje základné informácie o programe Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, o pozíciách a cykle v programe a ich špecifikách v univerzitnom prostredí.Vysokoškolská učebnica je členená do 11 kapitol a podkapitol. V prvých štyroch kapitolách poukazujeme na význam zapojenia sa do programu a predstavujeme jeho históriu, základnú filozofiu a princípy. V piatej, šiestej a siedmej kapitole charakterizujeme základný cyklus programu s jeho úrovňami a jednotlivými rolami. V ôsmej a deviatej kapitole poukazujeme na mentoringový prístup a jeho základné atribúty a aj na to, ako uplatňovať mentoringový prístup v jednotlivých oblastiach rozvoja programu. V poslednej uvádzame spôsob ukončenia programu. Po každej kapitole nasleduje súbor otázok, ktoré umožňujú študentom pochopiť a aj prakticky realizovať konkrétne postupy v programe a mentoringovom vedení mladých ľudí. Súčasťou učebnice sú aj pracovné listy určené na výučbu predmetu mentoring 1 a mentoring 2, ako aj na priamu prácu vedúceho programu s účastníkom programu DofE.

Veríme, že publikácia bude sprievodcom a inšpiráciou pri vedení mladých ľudí v procese ich rozvoja nielen v rámci programu DofE, ale aj v rámci iných rozvojových programov.