Zoznámte sa s naším tímom pre projekt DofE na UMB. Sú to ľudia s ktorými sa budete stretávať na jednotlivých blokoch a preberať ozaj zaujímavé témy.

Koordinátorka

 Mgr. Jana Šolcová, PhD.

Katedra sociálnej práce PF UMB


                Mgr. Jana Šolcová, PhD.

Tím projektu

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Katedra sociálnej práce PF UMB

 
 

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB

Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Katedra pedagogiky PF UMB

PhDr. Lucia Galková, PhD.

Katedra pedagogiky PF UMB

PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.

Katedra psychológie PF UMB

doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.

Katedra etickej a občianskej výchovy PF UMB

PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB