Mentoringové zručnosti 1 a Mentoringové zručnosti 2

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici majú možnosť študenti a študentky akejkoľvek vysokej školy absolvovať predmet, v ktorom sa vyškolia za vedúcich/vedúce programu DofE a získajú mentoringové zručnosti, ktoré môžu využiť pri práci s mladými ľuďmi v rôznych sférach.  Naučíte sa nielen to ako funguje program DofE, ale aj to ako motivovať mladých ľudí, ako efektívne poskytovať spätnú väzbu, pomôcť nastaviť reálne a dosiahnuteľné ciele  a vytvoriť také podmienky, aby mohol mladý človek bezpečne získať vzdelávacie príležitosti  a možnosti a poučiť sa z vlastných skúseností. Toto všetko sa naučíte prostredníctvom praktickej skúsenosti s vedením účastníka programu DofE.

Predmet je rozdelený do dvoch semestrov v rámci jedného akademického roka a študenti a študentky musia pre získanie certifikátu o kvalifikácii Vedúceho programu DofE splniť niekoľko podmienok.

Zimný semester – predmet Mentoringové zručnosti 1

 • Účasť na prezenčnej výučbe vo vymedzených termínoch (budú určené neskôr). Prezenčná výučba je realizovaná interaktívnou formou tímom vyučujúcich z UMB. Výučba sa bude realizovať blokovo.
 • Vyhľadanie nového účastníka/účastníčky programu DofE a jeho vedenie minimálne v rámci bronzovej úrovne (vyhľadať a skontaktovať sa s účastníkom, aby ste to všetko stihli počas jedného akademického roka je potrebné minimálne do konca októbra, preto je ideálne, ak s tým začnete už teraz).
 • Absolvovanie individuálnych konzultácií na diaľku s Vašim tútorom/tútorkou (vyučujúcim z UMB).
 • Absolvovanie minimálne dvoch supervíznych skupinových stretnutí.
 • Priebežná reflexia písomnou formou podľa inštrukcií.
 • Odovzdanie vyplnenej batérie vstupných dotazníkov.

Letný semester – predmet Mentoringové zručnosti 2

 • Vedenie účastníka/účastníčky programu DofE
 • Absolvovanie individuálnych konzultácií na diaľku s Vašim tútorom/tútorkou (vyučujúcim z UMB).
 • Absolvovanie minimálne dvoch supervíznych skupinových stretnutí.
 • Priebežná reflexia písomnou formou podľa inštrukcií.
 • Odovzdanie vyplnenej batérie výstupných dotazníkov.
 • Účasť na skupinovom záverečnom stretnutí (predpokladaný termín máj 2022).

Ďalšie dôležité informácie:

 • Oba predmety majú po 3 kredity spolu tak môžete získať 6 kreditov, končia sa hodnotením absolvoval/absolvovala.
 • Študenti a študentky mimo UMB dostanú potvrdenie o absolvovaní predmetu, na základe ktorého im bude predmet uznaný na ich univerzite a pripísané kredity. Prihlásiť na predmety sa môžete skontaktovaním vyučujúcej a zapísaním predmetu do AISu do 30.9.2023.
 • Študenti a študentky UMB sa môžu na predmet zapísať cez AIS. Nájdete predmet pod Pedagogickou fakultou UMB. Predmet v rámci štúdia v zimnom semestri 2020/21 sa volá – Mentoring 1/Vedúci programu DofE 1 a  v AISe ho nájdete pod touto skratkou KSP PdF/1d-MEN-513/22 (pre bc štúdium) alebo KSP PdF/2d-MVD-123/22 (pre Mgr. štúdium).
 • Certifikát o získaní kvalifikácie Vedúci programu DofE sa udeľuje po splnení všetkých podmienok oboch predmetov.
 • Vašou zodpovednosťou je doviesť účastníka/účastníčku minimálne po bronzovú úroveň DofE aj v prípade, že bol už predmet ukončený.

Školiteľ a hodnotiteľ dobrodružnej expedície DofE 1 a Školiteľ a hodnotiteľ dobrodružnej expedície DofE 2

V akademickom roku 2023/2024 neotvárame!!!

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici majú možnosť študenti a študentky akejkoľvek vysokej školy absolvovať predmet, v ktorom sa vyškolia za Školiteľa a hodnotiteľa dobrodružnej expedície DofE , ktoré môžu využiť pri práci s mladými ľuďmi v prírodnom prostredí.  Naučíte sa nielen to ako funguje program DofE, ale aj to ako motivovať mladých ľudí, ako efektívne poskytovať spätnú väzbu, pomôcť nastaviť reálne a dosiahnuteľné ciele  a vytvoriť také podmienky, aby mohol mladý človek bezpečne získať vzdelávacie príležitosti  a možnosti a poučiť sa z vlastných skúseností. Toto všetko sa naučíte prostredníctvom praktickej skúsenosti s vedením účastníka programu DofE v oblasti Dobrodružnej expedície.

Predmet je rozdelený do dvoch semestrov v rámci jedného akademického roka a študenti a študentky musia pre získanie certifikátu o kvalifikácii Školiteľ a hodnotiteľ dobrodružnej expedície  DofE splniť niekoľko podmienok. 

Vstupné nároky na študentov:

• Očakávame študentov, ktorí už majú praktické skúsenosti s outdoorovými skúsenosťami (min. turistické činnosti), ako aj s prespatím v prírode (stanovaním) - naším cieľom je predovšetkým rozširovať skúsenosti a vedomosti
• Očakávame od študentov, samostatnosť, korektnosť, chuť učiť sa riešiť krízové situácie a posúvať svoje hranice komfortnej zóny

Zimný semester – predmet Školiteľ a hodnotiteľ dobrodružnej expedície DofE 1

 • Účasť na prezenčnej výučbe vo vymedzených termínoch (budú určené neskôr). Prezenčná výučba je realizovaná interaktívnou formou tímom vyučujúcich z UMB. Výučba sa bude realizovať blokovo 1.10.2021 na PF UMB v čase od 8,30 do 17,00. (v úvodnej časti budeme to budeme mať spoločné s predmetom Mentoring 1)
 • 29.10.2021 13,00 hod - 18,00 hod. predexpedičné plánovanie cvičnej expedícia- prezenčne alebo online
  6.-7.11.2021 cvičná expedícia v horách s prespaním (v prípade zlého počasia po dohode v inom termíne)
 • Priebežná reflexia písomnou formou podľa inštrukcií.
 • Odovzdanie vyplnenej batérie vstupných dotazníkov.
 • (v AISe ho nájdete pod touto skratkou
  1d-SHE-711 školiteľ a hodnotitel expedície 1
  (pod Pedagogickou fakultou)

Letný semester – predmet Školiteľ a hodnotiteľ dobrodružnej expedície DofE 2

 • V pribehu marca-  začiatku apríla 2022 (2 dni+ 1 noc) realizácia vlastnej "kvalifikačnej" expedície" v skupine školiteľov z predmetu Školiteľ a hodnotiteľ dobrodružnej expedície Dofe 1 (pre utuženie kolektívu a opakovanie si zručností v sťažených podmienkach)
 • Vedenie a vyškolenie účastníkov programu DofE v problematike Dobrodružnej expedície 
 • Absolvovanie cvičnej expedície s účastníkmi DOFE, ktorých vyškolíte na bronzovej úrovni
 • Absolvovanie kvalifikačnej expedície DOFE na bronzovej úrovni ako hodnotiteľ. 
 • Odovzdanie vyplnenej batérie výstupných dotazníkov.
 • Účasť na skupinovom záverečnom stretnutí (predpokladaný termín máj 2022).

Ďalšie dôležité informácie:

 • Oba predmety majú po 3 kredity spolu tak môžete získať 6 kreditov, končia sa hodnotením absolvoval/absolvovala.
 • Študenti a študentky mimo UMB dostanú potvrdenie o absolvovaní predmetu, na základe ktorého im bude predmet uznaný na ich univerzite a pripísané kredity. Prihlásiť na predmety sa môžete kontaktovaním na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 30.9.2021
 • Študenti a študentky UMB sa môžu na predmet zapísať cez AIS. Nájdete predmet pod Filozofickou fakultou UMB. Predmet v rámci štúdia v zimnom semestri 2021/22 sa volá – Školiteľ a hodnotiteľ dobrodružnej expedície DofE 1 a  v AISe ho nájdete pod touto skratkou (v AISe ho nájdete pod touto skratkou
  1d-SHE-712  školiteľ a hodnotitel expedície 2
  (pod Pedagogickou fakultou)
 • Certifikát o získaní kvalifikácie Školiteľ a hodnotiteľ dobrodružnej expedície DofE sa udeľuje po splnení všetkých podmienok oboch predmetov.
 • Vašou zodpovednosťou je doviesť účastníkov v oblasti Dobrodružnej expedície minimálne po bronzovú úroveň DofE aj v prípade, že bol už predmet ukončený

Čo získaš absolvovaním a úspešným ukončením obidvoch predmetov (pridaná hodnota):

 • Kvalifikáciu odborníka v športe s možnosťou uznania špeciálnej časti (Inštruktor pešej turistiky 1 kv. stupňa) Dorobenie všeobecnej časti -telovýchovného základu sa dá realizovať aj na TVC KTVŠ FF UMB
 • "Nestratíš" sa pri plánovaní aktivít a pobytu v prírode 
 • Prax a potrebnú skúsenosť, aby si mohol viesť skupinu ľudí v prírode a odovzdať im základné zručnosti (to že niečo ovládaš neznamená že to dokážeš aj naučiť..
 • Zlepší sa tvoja kooperácia v tíme (spolupráca, tolerancia, líderské a komunikačné zručnosti, atď.) čo určite využiješ v ďalšom živote
 • Zažiješ dobrodružnú expedíciu na vlastnej koži 
 •  A hlavne nebudeš na to sám, ale s ďalšími ľuďmi rovnakého zamerania. :-)