Po teoretickom bloku spoločnom s budúcimi Vedúcimi DofE sa expedičníci po plánovaní vybrali do terénu. Okrem skúseností s navigáciou sme sa vybrali v neskorom novembri aj na putovanie po Kremnických vrchoch. A keďže chyby sú dovolené podarilo sa im aj pri hľadaní miest zaznačených na mape aj zablúdiť. Zimné počasie s mrazom ktorý štípal nie len líca sa podpísal aj pri zakladaní ohňa (nejako sa mu nechcelo horieť) či aj varení jedla. Ale o to viac to chutilo ....