Na Donovaloch sme spolu absolvovali posledný blok predmetu Školiteľov a hodnotiteľov dobrodružnej expedície DofE. Išlo o praktický výcvik, kde sa sami budúci školitelia pripravovali na cvičnú expedíciu ktorú absolvovali zo soboty na nedeľu. Išlo hlavne o to aby sa nestratili, dorazili do vytýčeného cieľa, neumreli od hladu a bezpečne prespali. Platilo "ťažko na cvičisku ľahko na bojisku" a keďže sme to riešili často zážitkovou metódou občas išlo do tuhého. Ale na samotnej expedícii to už bola pohoda.