Univerzitný tím v rámci projektu „The Award goes to Universities“ a spolupráce s Národnou kanceláriou DofE absolvoval školenie Vedúceho DofE. Školenie prebehlo vo veselej a uvoľnenej atmosfére pre nás všetkých. Jednoducho neformálne vzdelávanie.